Uitreikbedieninge
Gasvryheid: Is daarop gerig om besoekers in die eredienste te laat tuis voel.
Getuienis:  Bybelverspreiding, ondersteuning aan sendingstasie in die Transkei, ekumenise samewerking, dienslewering in gemeenskap.
Armsorg/Deernis: Hulp aan gesinne wat swaarkry, kospakkies, sopkombuis, ondersteuning aan hospice en skermhuis vir vroue, klerebank, berading, kerspakkies.
Opboubedieninge
Nuwe lidmate:  Is 'n Bediening om mense wat nuut inskakel te verwelkom en te laat tuis voel.
Erediensversorging: Het te doen met al die verskillende aksies rondom die eredienste.
Finansies: Behels die bestuur van die dankoffers.
Eiendomme:  Hierdie gemeente is bevoorreg om 'n pragtige historiese kerkgebou pastorie en saal te besit in Wittedrift en ook ander eiendomme wat in stand gehou moet word.
Projekte:  Ons loods projekte om dienswerk te befonds.
Diensverhoudinge: Voltydse sowel as deeltydse personeel se versorging.
Gesamentlike Nagmaal op Wittedrift Die laaste naweek in Januarie is tradisioneel Gesamentlike Nagmaal op Wittedrift.  Op daardie Sondag word geen ander eredienste in die gemeente gehou nie, en word die lidmate wat gewoonlik erediens by een van die drie ander punte bywoon, genooi om die Nagmaal op Wittedrift te vier.  Só bevestig die gemeente ook sy eenheid. Ná die Gesamentlike Nagmaal word'n Groot Tee onder die akkerbome, gehou.  Dit is ‘n feestelike geleentheid, waar daar tot lankna die diens gekuier word.
Basaar op Wittedrift Een keer per jaar word die Wittedrift Plaasbasaar gehou.  Die "mascot" is "Bessie", die beroemdste koei in die Bitouvallei!  Dit is ‘n regte outydse plattelandse basaar, met al die lekkernye waaraan ‘n mens gewoond is.  Om ‘n gróót kampvuur word tot laataand heerlik gekuier.
Wyksbraai op Wittedrift Ongeveer twee keer per jaar word daar op ‘n Vrydagaand wyksbraai op Wittedrift gehou.  Elkeen bring sy eie vleis, en deel in ‘n gemeenskaplike brood- en slaaitafel.  Behalwe vir die lekker kuier, word daar ook ‘n kort "gemeentevergadering" gehou, waarin gesprek tussen die kerkraadslede en gemeentelede gefasiliteer word
Nature's Valley Hierdie bedieningspunt het die afgelope klompie jare besonder sterk ontwikkel.  Behalwe vir die vakansiedienste gedurende Desember (wat al van 1969 af gehou word), word daar deesdae ook maandeliks ‘n erediens aangebied.  ‘n Wyksbiduur en bybelstudiegroep sorg vir verdere geestelike kos.  Hierdie groep lidmate bied ook ‘n basaar aan, gewoonlik die week net voor Kersfees, wanneer die vallei vol mense is.  Die hele basaar duur skaars 30 minute, so baie mense kom koop.  As fondinsameling bied die Nature's Valley lidmate van tyd tot tyd ‘n gemeente-ete aan.  Gedurende die Paasnaweek word daar Nagmaal op Goeie Vrydag gevier, en op Paasoggend word die sonopkoms op Blue Rocks-strand ingewag - ‘n baie besondere belewenis.
Jeugbediening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 - Noorderkruis

Please publish modules in offcanvas position.